Skadi

Skadi kent momenteel meer dan 800 leden en tracht ieder lid op de voor hem of haar juiste plek te kunnen faciliteren. Met kernwaarden als gelijkheid en saamhorigheid, aangevuld met rijke tradities, biedt Skadi een plek aan iedereen die interesse heeft in de roeisport. Skadi stelt zich ten doel alle leden op de voor hem of haar juiste plek te kunnen faciliteren in het roeien, sturen of coachen. Concreet betekent dit dat men zich binnen Skadi kan ontwikkelen tot een topsporter op Olympisch niveau, recreatief roei(st)er en alles wat daar tussen zit. Een passie voor de roeisport, gecombineerd met een brede interesse op sociaal en academisch vlak kenmerkt de doorsnee Skadiaan. Doordat Skadi zowel plek biedt aan topsporters als mensen met een actief verenigingsleven is Skadi al jaren een plek waarin menig student zichzelf kan ontplooien en zijn of haar grenzen leert te verleggen.

Meer informatie over de vereniging vindt u op www.skadi.nl