Conform artikel 35, twaalfde lid, van het Reglement voor Roeiwedstrijden volgt hieronder de gang van zaken rondom de maatregelen in het fairnessprotocol:

a.    Voor de Rottebokaal geldt het door de KNRB vastgestelde standaard fairness protocol voor de Willem-Alexander baan. U kunt hier het fairness protocol downloaden.

b.    De fairnesscommissie bestaat uit Anouk van der Pauw, Yoran Dekker en Jasper IJdema.

c.    Op de volgende momenten wordt gecommuniceerd over de verwachte weersomstandigheden en eventuele maatregelen:

–      Donderdag 9 mei om 22.00 uur

–      Vrijdag 10 mei om 22.00 uur

–      Zaterdag 11 mei om 8.30 uur

–      Zaterdag 11 mei om 14.00 uur

–      Zaterdag 11 mei om 22.00 uur

–      Zondag 12 mei om 8.30 uur

–      Zondag 12 mei om 14.00 uur


d.    Communicatie omtrent fairness geschiedt tenminste via de website en Time-Team.